Adatvédelmi tájékoztató

Az R-company General Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait.

Az Adatkezelő címe: 9025 Győr, Radnóti utca 30/B 3/3.
Az Adatkezelő elérhetősége: info@rcompany.hu

Az Adatkezelő adatvédelmi nyilvántartásba vételének számai a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:

  • NAIH-91063/2015
  • NAIH-91064/2015
  • NAIH-91065/2015
  • NAIH-91346/2015

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: regisztrált felhasználók

A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott, a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím

A kezelt adatok forrása: közvetlenül az érintettől felvett adatok

Az adatgyűjtés célja: honlapon történő regisztráció, webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése (a megrendelések teljesítése és számlázás), hírlevél küldése (kifejezetten csak a regisztrált felhasználó kérésére, a hírlevélről való leiratkozás bármikor, feltétel nélkül lehetséges)

Az adattovábbítás jogalapja: az érintett hozzájárulása

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
– A R-company General Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság kereskedelmi és szállítmányozási munkatársai.
– Szerződéses szállítmányozási cég munkatársai.
– Szerződéses szállítmányozási cég adatai:

  • A cég neve: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
  • A cég székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
  • A cég elektronikus elérhetőségei: webo: https://gls-group.eu/HU/hu/home, e-mail: info@gls-hungary.com
  • Ügyfélszolgálat: 06-29/88-66-70
  • Címzetteknek fenntartott ügyfélszolgálat munkanapokon 7.00-20.00-ig érhető el

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok az érintett webáruházban való regisztráció törlésekor, illetve, az érintett kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek

A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél
– tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
– személyes adatainak helyesbítését,
– személyes adatainak törlését vagy zárolását.

A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait.

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)

preloader